Kdo je Bent Branderup?

Bent Branderup, původem z Dánska, je zakladatelem akademického jezdeckého umění.

Původní jeho zájem byl o etologii a historii jezdectví. Studoval u žijících mistrů jezdeckého umění, vzdělával se čtením knih starých mistrů, inspiraci hledal v umění antickém, renesančním i barokním.

„Pokud chceme, aby se jezdecké umění stalo součástí našeho života, je nezbytné překonávat potíže a precizovat základní dovednosti, trénovat své tělo i mysl, své pocity.“

Bent Branderup

Raný jezdecký vývoj Benta Branderupa byl formován studijními pobyty na Islandu, v Maďarsku, Španělsku, Portugalsku a Německu. Byl dlouholetým žákem Escuela Andaluza del Arte Equestre v Jerez de la Frontera, kde studoval jezdecké umění podle starých učení jezdeckých mistrů od Dona Javiera Gracia Romera. 

Později studoval u dalších velkých mistrů klasického jezdeckého umění, jako byli Salvador Sanchez, Nuno Oliveira a Egon von Neindorff.

Akademické jezdecké umění je jedním z největších kulturních bohatství evropské civilizace.

V Německu, kde se na čas usadil, potkal koně, u kterého zúročil všechny nabyté znalosti: Hugin – hřebec Knabstrupper, utrpěl mnohačetné tříštivé zlomeniny, jejíž následky v podobě omezené hybnosti nesl po zbytek života. Hřebec ve stáří navíc zcela oslepl.

Promyšlenými gymnastickými cvičeními a udržováním hybnosti se Bentovi podařilo Hugina dostat do kondice a v ní udržet až do pozdního stáří.

Bent Branderup
photocredit archiv Bent Branderup

Hugin, narozený v roce 1986, byl prověřením kvality akademického jezdeckého umění a starého učení:

„Drezura je pro koně, ne kůň pro drezuru!“

Bent Branderup velmistr akademického umění jezdectví

Bent Branderup
photocredit archiv Bent Branderup

Co je Akademické jezdecké umění?

Akademické jezdecké umění je založeno na znalostech starých mistrů jezdeckého umění. Mezi nejvýznamnější patří Xenophon, Pluvinel, Guérinièr, Newcastle, Steinbrecht. 

Prostřednictvím AAoR usiluje Bent Branderup o skutečné zapojení znalosti starých mistrů a principů jejich práce do současného světa jezdectví. 

„Dvě duše chtějí dělat to, co dvě těla mohou.“

Bent Branderup

Jak již bylo zmíněno u příběhu hřebce Huggina, princip vzdělávání těla – chcete-li fyzická průprava, je založen na promyšleném uplatňování gymnastického cvičení, které buduje zdravou sílu a udržuje koně v kondici a mentální pohodě.

Akademické jezdecké umění začíná přijetím konceptu, že kůň je náš přítel. Základem jsou znalosti o komunikaci a vzdělávání člověka a koně ve společném jazyce, respektujícím vztahu a vzájemné důvěře.

Cílem je propojit člověka s koněm fyzicky i psychicky tak, že nezaujatý divák nabude dojmu, že oba spolu tančí. 

Jezdec přebírá zodpovědnost za koně takovým způsobem, že kůň důvěřuje svému člověku-jezdci natolik, že se vloží do jeho rukou.

 • AAoR nahlíží na drezuru jako na umění, které nabízí koni a člověku naplnění v jejich životě, které lze důstojně vykonávat až do vysokého věku.
 • Cílem je rozšíření okruhu těch, kteří se tomuto umění věnují.
 • AAoR je poctou jezdeckému umění oslavným způsobem.
 • Ideálem jezdeckého umění je udržet koně v rovnováze, učinit koně vpředu lehkým a snížit záď, zatímco kůň vždy hledá nabídnutý kontakt s rukou jezdce dopředu a dolů.
 • Jezdec vede záď koně mezi nohama a plece koně mezi otěžemi.
 • Otěže jsou drženy v jedné ruce a jejich hlavním úkolem je udržet koně pružného.
 • Hlava koně je nesena na úrovni kyčli tak, aby tvar páteře mezi hlavou a kyčlí mohl vstoupit do souvislé flexe ve stavu uvolněné aktivity.
 • Hlavní pomůckou pro vedení koně je těžiště jezdce umístěné v oblasti žaludku, které splyne s těžištěm koně v pocitu kentaura.

Základní škála AAoR (Academic Art of Riding):

 • Rovnováha
  • Uvolnění
   • Tempo
    • Takt
     • Kmih

Záleží na jezdci a koni s jakou aktuální důležitostí pracují na jednotlivých stupních, neboť se vzájemně prolínají a doplňují.

Je mi velkou ctí být od roku 2017 studentkou Claudie Strauß a od roku 2018 Benta Branderupa.

Každý rok přijíždí do Čech Claudia Strauß na víkendovou kliniku. Během 18 ti lekcí a dvou hodinových teoretických bloků se společně s našimi koňmi vzděláváme, diskutujeme a užíváme si příjemné sdílení v akademické komunitě, která od roku 2019, kdy Claudie přijela do Čech poprvé, stále přetrvává.

Mým přáním je tuto komunitu podporovat a rozšiřovat nejen v Čechách, ale i na Slovensku. 

Srdečně zvu každého, kdo by se chtěl s Academic Art of Riding by Bent Branderup seznámit.

Bent Branderup & Hugin, 2011